No products in the cart.

อุปกรณ์เสริมของแมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) ที่คุณจำเป็นต้องรู้

ในบทความนี้ เราจะพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ อุปกรณ์เสริมต่างๆของ Magnetic Contactors ที่ท่านจำเป็นต้องรู้! ไม่ว่าจะเป็น คอนแทกเสริม (Auxiliary contacts), Mechanical interlock และคอยล์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแมกเนติก เช่นโอเวอร์โหลด , Time Relays , Protection Relay และ อุปกรณ์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง

ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาที่จะทำให้ท่านเข้าใจว่า แมกเนติกคอนแทคเตอร์ โดยจะเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ได้อย่าถูกต้อง โดยรายละเอียดที่ทางเราจะนำเสนอทั้งหมดมีดังนี้

การใช้อุปกรณ์เสริมกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การรู้จักและเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้และสามารถช่วยให้งานมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น

อุปกรณ์เสริมของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Contactor Accessories)

อุปกรณ์เสริมของแมกเนติก คอนแทคเตอร์จะมีหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น คอนแทคช่วย (Auxiliary contacts), Mechanical interlockตัวล็อคสลับทาง , อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับชุดสตาร์เตอร์, Mechanical latching unit ตัวล็อคค้าง และอื่นๆ แต่ 2 อุปกรณ์เสริมของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มักจะใช้งานกันบ่อยๆ ก็จะมีดังนี้

คอนแทคเสริม/คอนแทคช่วย (Auxiliary contacts)

Auxiliary contacts

คอนแทคเสริมหรือคอนแทคช่วยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับวงจรควบคุม โดยหน้าสัมผัสจะมี 2 แบบ ได้แก่ ปกติเปิด (Normally Open : N.O.) และ ปกติปิด (Normally Close : N.C.) โดยปกติแล้วคอนแทคเสริมจะมาพร้อมกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ แต่สามารถเพิ่มคอนแทคเสริมได้ตามความต้องการ หากมีวงจรควบคุมหลายวงจรที่ต้องการการควบคุมเพิ่มเติม

ประเภทหน้าสัมผัส:

  • ปกติเปิด (Normally Open : N.O.): หน้าสัมผัสจะเปิดเมื่อไม่มีการทำงาน และจะปิดเมื่อมีการทำงานของคอนแทคเตอร์
  • ปกติปิด (Normally Close : N.C.): หน้าสัมผัสจะปิดเมื่อไม่มีการทำงาน และจะเปิดเมื่อมีการทำงานของคอนแทคเตอร์

ประโยชน์ของคอนแทคเสริม

 • เพิ่มความสามารถในการควบคุม: ช่วยให้สามารถควบคุมวงจรเสริมได้หลายวงจรในเวลาเดียวกัน เช่น การเปิด-ปิดไฟสัญญาณหรือการแจ้งเตือน
 • ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง: สามารถเพิ่มคอนแทคเสริมได้ตามความต้องการ ทำให้การออกแบบระบบควบคุมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • การตรวจสอบสถานะ: ช่วยในการตรวจสอบสถานะการทำงานของคอนแทคเตอร์ ทำให้สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์กำลังทำงานอยู่หรือไม่

การติดตั้งและใช้งาน:

 • คอนแทคเสริมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้บนแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่มีการรองรับ
 • เลือกใช้คอนแทคเสริมที่มีจำนวนหน้าสัมผัสและประเภทของหน้าสัมผัสตามความต้องการของวงจรควบคุม

การใช้คอนแทคเสริมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถและความยืดหยุ่นในการควบคุมวงจร ทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นได้

Mechanical interlock ตัวล็อคสลับทาง

Mechanical interlock

Mechanical Interlock เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ป้องกันไม่ให้แมกเนติกคอนแทคเตอร์สองตัวทำงานพร้อมกัน โดยอุปกรณ์นี้จะทำให้แน่ใจว่าคอนแทคเตอร์หนึ่งจะต้องหยุดทำงานก่อนที่อีกตัวจะสามารถเริ่มทำงานได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในระบบการควบคุมมอเตอร์สองประเภทหลัก:

 1. สตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้า (Star-Delta Starter หรือ Y-D Starter):

  • การใช้งาน: ใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาดใหญ่เพื่อลดกระแสที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น
  • บทบาทของ Mechanical Interlock: ป้องกันไม่ให้คอนแทคเตอร์ในวงจรสตาร์ (Y) และเดลต้า (Δ) ทำงานพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการลัดวงจรและความเสียหายต่อมอเตอร์
 2. การกลับทางหมุนของมอเตอร์ (Forward-Reverse Starter หรือ FW Starter):

  • การใช้งาน: ใช้สำหรับควบคุมการหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังของมอเตอร์
  • บทบาทของ Mechanical Interlock: ป้องกันไม่ให้คอนแทคเตอร์ที่ควบคุมการหมุนไปข้างหน้า (Forward) และการหมุนถอยหลัง (Reverse) ทำงานพร้อมกัน ซึ่งช่วยป้องกันการลัดวงจรและความเสียหายต่อระบบควบคุม

ประโยชน์ของ Mechanical Interlock

 • เพิ่มความปลอดภัย: ลดความเสี่ยงของการเกิดลัดวงจรที่อาจเกิดจากการทำงานพร้อมกันของคอนแทคเตอร์สองตัว
 • ป้องกันความเสียหาย: ช่วยป้องกันมอเตอร์และระบบควบคุมจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานพร้อมกันของคอนแทคเตอร์
 • ความน่าเชื่อถือในการควบคุม: ทำให้การสลับระหว่างการทำงานของคอนแทคเตอร์เป็นไปอย่างถูกต้องและเสถียร

การติดตั้ง Mechanical Interlock จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียรในการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ และเป็นการรับประกันว่าคอนแทคเตอร์แต่ละตัวจะทำงานในลำดับที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้

อุปกรณ์ที่นิยมใช้ร่วมกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์

Motor Starter Lovato electric

แมกเนติกคอนแทคเตอร์เป็นอุปกรณ์สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่สามารถทนกระแสได้สูงๆ ส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอแมกเนติกอยู่ในตู้คอนโทรลมอเตร์หรือตู้สตาร์ทมอเตอร์ ซึ่งในบทความนี้เราได้นำอุปกรณ์ในตู้สตาร์ทมอเตอร์ที่ใช้ร่วมกับแมกเนติกมีดังนี้

มอเตอร์เบรกเกอร์ MPCB

#image_title

มอเตอร์เบรกเกอร์ (Motor Breaker) คือ Circuit Breaker ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับมอเตอร์ โดยมีทั้งชนิดที่รวมและไม่รวม Overload ภายในตัว ชนิดที่รวม Overload ภายในตัวจะสามารถปรับตั้งกระแสที่ตัว Breaker ได้ ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันมอเตอร์จากการทำงานเกินพิกัดหรือลัดวงจร

โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay)

โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการทำงานเกินกำลัง หรือป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัด

ไทเมอร์ (Timer)

Timer คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้า ใช้ในการควบคุมเวลาการทำงาน ของอุปกรณ์บางอย่าง เช่น เวลาในการสตาร์ทมอเตอร์ สำหรับการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า หรือ เวลาในการเปิด-ปิดแอร์ แบบอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ

Protection Relay

#image_title

Protection Relay เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบไฟ รีเลย์ป้องกัน จะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าออกจากระบบ ด้วยความเร็วสูงเพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

จากบทความนี้คงทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ อุปกรณ์เสริมต่างๆของ Magnetic Contactors ที่คุณจำเป็นต้องรู้แล้วนะครับ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงว่า แมกเนติกคอนแทคเตอร์  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ทาง IO Tech ได้นำมาเสนอ หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการเพิ่มเติมในส่วนใด เรายินดีให้บริการผ่านทุกช่องทางการติดต่อของเราได้ทั้งในคอมเมนต์ด้านล่างได้หรือผ่าน Life Chat หรือทางอีเมล infot@iotechmall.com หรือผานช่องทางไลน์ @iotech เราที่เต็มใจช่วยคุณเสมอ

การประยุกต์ใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ในงานอุตสาหกรรม

วิธีการประยุกต์ใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ในงานอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น ตู้คอนโทรล ควบคุมโหลด AC และ DC การควบคุมมอเตอร์ รวมถึงการป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด

Read More »

วิธีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมแนะนำอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งอุปกรณ์ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการใช้งาน หากไม่อยากให้เกิดปัญหาเบรกเกอร์ไม่ตัดวงจรหรือตัดวงจรบ่อยเกินไป คุณก็ควรศึกษาอย่างดีๆ ก่อน

Read More »

วิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ที่เหมาะสม: เคล็ดลับและแนวทางการเลือกใช้

การที่จะเลือกเซอร์กิต เบรกเกอร์สักตัวไปใช้งานนั้น ถ้าอย่างให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานที่ใช้ จะต้องคำนึงถึง 2 ประเด็นสำคัญ คือ จำนวน Pole และค่าพิกัดกระแส

Read More »

กลไกและหลักการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ที่คุณควรรู้

การทำงานของเบรกเกอร์ทั้งแบบ Thermal Trip, Magnetic Trip และ Thermal-Magnetic Trip แตกต่างกันอย่างไร และส่งผลต่อเบรกเกอร์มากน้อยเพียงใด

Read More »

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) มีกี่ประเภท? เลือกใช้แบบไหนให้เหมาะกับงาน

ทำความรู้จักกับประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างๆ ตั้งแต่ MCB, MCCB, ACB ไปจนถึง ELCB/RCD พร้อมวิธีเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของคุณ

Read More »