No products in the cart.

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) คืออะไร และทำงานได้อย่างไร ?

ก่อนที่เราจะเจาะลึกไปยังรายละเอียดและการใช้งานของแมกเนติก คอนแทคเตอร์ ในบทความต่อไป เรามาเริ่มทำความเข้าใจพื้นฐานและหลักการทำงานของแมกเนติก คอนแทคเตอร์กันก่อน

หากท่านผู้อ่านต้องการรู้เพิ่มเติมว่า แมกเนติกคอนแทคเตอร์ หรือ ต้องการที่จะเลือกซื้อ กลุ่มสินค้าของแมกเนติกคอนแทคเตอร์  ทาง IO Tech ได้จัดเตีรยมข้อมูลต่างๆทีจะเสริมความเข้าใจ และ รายการสินค้ามากมายไว้ให้ท่านเลือกสรรได้อย่างจุใจในเว็บไซต์ของเรานะครับ

Magnetic Contactor คืออะไร?

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า โดยการควบคุมผ่านสนามแม่เหล็ก อุปกรณ์นี้มักถูกใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรที่ต้องการการเปิดปิดอย่างอัตโนมัติและมีความปลอดภัยสูง โดยแมกเนติกคอนแทคเตอร์นั้น จะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญต่อการทำงาน ได้แก่ แกนเหล็ก (Core) ,ขดลวด (Coil) ,หน้าสัมผัส (Contact) และสปริง (Spring)
แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) Lovato Electric แบรนด์จากอิตาลี
ภาพแสดงแมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) Lovato Electric แบรนด์จากอิตาลี

หลักการทำงานแมกเนติก คอนเเทคเตอร์

เมื่อคอยล์ของแมกเนติก คอนแทคเตอร์ได้รับกระแสไฟฟ้า มันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น ซึ่งทำให้คอนแทคหลักถูกดึงดูดเข้าหากันและปิดวงจรไฟฟ้า ในทางตรงข้าม เมื่อไม่มีไฟฟ้าไหลผ่านคอยล์ สปริงจะดึงคอนแทคให้กลับมาในตำแหน่งเปิด ทำให้วงจรไฟฟ้าถูกตัด

 1. เมื่อคอยล์ได้รับพลังงานไฟฟ้า:
  • คอยล์ (Coil): เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคอยล์ จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น
  • การสร้างสนามแม่เหล็ก: สนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นจะดึงดูดส่วนเคลื่อนที่ (armature) หรือแกนเหล็กในคอนแทคเตอร์ให้เคลื่อนที่
 2. การปิดคอนแทค:
  • คอนแทคหลัก (Main Contacts): การเคลื่อนที่ของ armature จะทำให้คอนแทคหลักถูกดึงเข้าหากัน ส่งผลให้วงจรไฟฟ้าถูกปิด (on)
  • คอนแทคเสริม (Auxiliary Contacts): ในบางรุ่นของคอนแทคเตอร์ อาจมีคอนแทคเสริมที่ใช้ในการส่งสัญญาณไปยังระบบควบคุมอื่นๆ หรือใช้ในการตรวจสอบสถานะการทำงาน
 3. การเปิดคอนแทค:
  • การตัดกระแสไฟฟ้า: เมื่อกระแสไฟฟ้าในคอยล์ถูกตัดออก สนามแม่เหล็กจะหายไป
  • สปริง (Spring): สปริงที่ถูกติดตั้งในคอนแทคเตอร์จะคืนสภาพ armature ให้กลับมายังตำแหน่งเดิม ทำให้คอนแทคหลักเปิดออก (off) และวงจรถูกตัด
ภาพแสดงการทำงานของแมกเนติก คอนแทคเตอร์
ภาพแสดงการทำงานของแมกเนติก คอนแทคเตอร์

แผนภาพการทำงานของแมกเนติก คอนแทคเตอร์

 1. สถานะปิด (OFF):

  • ไม่มีไฟฟ้าในคอยล์
  • สปริงดึง armature อยู่ในตำแหน่งเปิด
  • คอนแทคหลักเปิดและวงจรถูกตัด
 2. สถานะเปิด (ON):

  • ไฟฟ้าไหลผ่านคอยล์
  • สนามแม่เหล็กดึง armature ลงมา
  • คอนแทคหลักปิดและวงจรเชื่อมต่อกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

 • การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า: แมกเนติก คอนแทคเตอร์สามารถใช้ในการเปิดหรือปิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย โดยควบคุมผ่านรีเลย์หรือสวิตช์อื่นๆ
 • ระบบควบคุมแสงสว่าง: ใช้ในการเปิดหรือปิดระบบไฟฟ้าในอาคาร หรือพื้นที่ต่างๆ ตามต้องการ
 • การควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน: เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการควบคุมเครื่องจักรต่างๆ

สรุป

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวงจรไฟฟ้า โดยทำงานร่วมกับคอยล์ สนามแม่เหล็ก และสปริง เพื่อให้การควบคุมวงจรไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สำหรับบทความเกี่ยวกับแมกเนติก คอนแทคเตอร์นี้ ทำให้คุณมีความรู้พื้นฐานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแมกเนติก คอนแทคเตอร์ เพิ่มมากขึ้น คุณสามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลแมกเนติก คอนแทคเตอร์ ที่ทาง IO Tech ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้สำหรับเสริมความรู้และความเข้าใจในแมกเนติกคอนแทคเตอร์อีกหลากหลายเรื่อง เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อ กลุ่มสินค้าของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ให้เหมาะสมกับงานและเกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุดครับ

การประยุกต์ใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ในงานอุตสาหกรรม

วิธีการประยุกต์ใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ในงานอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น ตู้คอนโทรล ควบคุมโหลด AC และ DC การควบคุมมอเตอร์ รวมถึงการป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด

Read More »

วิธีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมแนะนำอุปกรณ์เสริม

การติดตั้งอุปกรณ์ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการใช้งาน หากไม่อยากให้เกิดปัญหาเบรกเกอร์ไม่ตัดวงจรหรือตัดวงจรบ่อยเกินไป คุณก็ควรศึกษาอย่างดีๆ ก่อน

Read More »

วิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ที่เหมาะสม: เคล็ดลับและแนวทางการเลือกใช้

การที่จะเลือกเซอร์กิต เบรกเกอร์สักตัวไปใช้งานนั้น ถ้าอย่างให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานที่ใช้ จะต้องคำนึงถึง 2 ประเด็นสำคัญ คือ จำนวน Pole และค่าพิกัดกระแส

Read More »

กลไกและหลักการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ที่คุณควรรู้

การทำงานของเบรกเกอร์ทั้งแบบ Thermal Trip, Magnetic Trip และ Thermal-Magnetic Trip แตกต่างกันอย่างไร และส่งผลต่อเบรกเกอร์มากน้อยเพียงใด

Read More »

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) มีกี่ประเภท? เลือกใช้แบบไหนให้เหมาะกับงาน

ทำความรู้จักกับประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างๆ ตั้งแต่ MCB, MCCB, ACB ไปจนถึง ELCB/RCD พร้อมวิธีเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของคุณ

Read More »